Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji.
Právě se nacházíte: MEROSYSTEM, s. r. o. > Společnost MEROSYSTEM, s. r. o.

Společnost MEROSYSTEM, s. r. o.

MEROSYSTEM, s. r. o. je soukromou společností s ručením omezeným, která vznikla v roce 2004 a od té doby se aktivně pohybuje na poli vzdělávání, zejména v Moravskoslezském kraji.

Dlouhodobým cílem společnosti je poskytování vzdělávacích a poradenských programů v oblasti:

1. Vzdělávání pedagogických pracovníků - Pro pedagogy 1. a 2. stupeň ZŠ, gymnázia, SOŠ, SOU, které jsou akreditovány v systému DVPP (Další vzdělávání pedagogických pracovníků).

2. rozvoje manažerských dovedností, koučování, řešení konfliktů, sociálních dovedností, obchodního jednání, ICT a mentoringu.

3. pracovní integrace znevýhodněných osob, především zdravotně handicapovaných osob

Činnost společnosti je zaměřena převážně na přípravu a pořádání vzdělávacích kurzů a akcí. Specializujeme se na profesní a odborné vzdělávání, poskytování kurzů, zlepšování dovedností a schopností různých cílových skupin, především zdravotně handicapovaných, celoživotní vzdělávání a vzdělávání dospělých.

Společnost disponuje dynamickým, zkušeným a kvalitním týmem lidí poskytujících své služby v oblastech:

 • Poskytování profesních a odborných kurzů
 • Poskytování profesního a odborného vzdělávání
 • Poskytování kurzů orientovaných na rozvoj dovedností uplatnitelných na trhu práce
 • Vzdělávání dospělých osob a osob znevýhodněných na trhu práce, především ZP osob
 • Podpory principů celoživotního vzdělávání
 • Pracovně právní poradenství pro uchazeče a zájemce o práci
 • Sociálně právní poradenství pro zdravotně handicapované osoby
 • Kariérové poradenství
 • Mentoringu a poskytování speciálního poradenství
 • Iniciativy a spolupráce mezinárodních a národních projektů
 • Získávání dotací z fondů EU a Státního rozpočtu ČR
Aktuality

 • 30. 6. 2016Rozšiřování nabídky dalšího vzdělávání personalistů, mistrů, podnikových lektorů a manažerů v logistice ve firmách v Moravskoslezském kraji.
  reg.č. CZ.1.07/3.2.07/02.0034

  Omlouváme se za nefunkčnost stránky www.logistika-elearning.cz z důvodu její aktualizace a technických komplikací. V průběhu srpna 2016 bude opět zprovozněna a budete mít možnost ZDARMA využívat e-learningové kurzy zaměřené na další vzdělávání personalistů, mistrů ve výrobě, podnikových lektorů a manažerů logistiky.

 • 19. 5. 2016Rozšiřování nabídky dalšího vzdělávání personalistů, mistrů, podnikových lektorů a manažerů v logistice ve firmách v Moravskoslezském kraji.
  reg.č. CZ.1.07/3.2.07/02.0034

  Rádi bychom Vám nabídli možnost zúčastnit se e-learningové formy kurzů zaměřených na dalšího vzdělávání personalistů, mistrů ve výrobě, podnikových lektorů a manažerů logistiky. Školení nabízíme ZDARMA. Bližší informace získáte na stránkách www.logistika-elearning.cz nebo nás kontaktujte na e-mail: eu_project@merosystem.cz.

 • 14.12.2015Rozšiřování nabídky dalšího vzdělávání personalistů, mistrů, podnikových lektorů a manažerů v logistice ve firmách v Moravskoslezském kraji
  reg.č. CZ.1.07/3.2.07/02.0034

  Projekt je realizován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Cílem projektu je prohloubení a rozšíření nabídky dalšího vzdělávání směřující ke konkurenceschopnosti jednotlivců zvýšením kvality a rozsahu vzdělávacích programů v prezenční a e-learningové formě. V rámci udržitelnosti projektu nabízíme tyto čtyři moduly dalšího vzdělávání:
  • Další vzdělávání personalistů se zaměřením na rovné příležitosti
  • Další vzdělávání mistrů ve výrobě
  • Další vzdělávání podnikových lektorů
  • Další vzdělávání manažerů logistiky
  Podrobný popis kurzů zde.

 • 3. 3. 2014Ukončení rekvalifikačních kurzů spadajících do projektu Vstupte – podpora vstupu ZP osob na trh práce v Moravskoslezském kraji.
  reg.č. CZ.1.04/2.1.01/91.00039

  Ke dni 21. a 24. února 2014 byly ukončeny dva současně probíhající rekvalifikační kurzy společnosti Merosystem s.r.o. v Ostravě, „Administrativní pracovník“ a „Obsluha osobního počítače“. Na kurz „Administrativní pracovník“ nastoupilo šest účastníků a úspěšně jej dokončily čtyři osoby. Kurzu „Obsluha osobního počítače“ se účastnilo devět osob, z toho sedm ho úspěšně ukončilo. Účastníci, kteří kurzy absolvovali úspěšně, obdrželi certifikát o absolvování kurzu akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Kurzy probíhaly pod záštitou společnosti Počítačová služba s.r.o.

 • 6. 1. 2014Rekvalifikační kurzy v rámci projektu Vstupte – podpora vstupu ZP osob na trh práce v Moravskoslezském kraji.
  Reg.č. CZ.1.04/2.1.01/91.00039

  Od 20. ledna 2014 realizuje společnost Merosystem s.r.o. dva rekvalifikační kurzy - „Administrativní pracovník“ a „Obsluha osobního počítače“. Tyto kurzy jsou určeny zdravotně postiženým osobám z Moravskoslezského kraje. Rekvalifikační kurzy se budou konat v Ostravě. Kurz „Administrativní pracovník“ bude probíhat od 20. ledna do 24. února 2014 a druhý zmiňovaný kurz „Obsluha osobního počítače“ začne stejného dne jako předchozí, ale skončí k 21. únoru 2014. Průběh kurzů zajišťuje společnost Počítačová služba s.r.o.

 • 28. 10. 2013Rekvalifikační kurzy v projektu Podpora zdravotně postižených osob s využitím inovativního modelu pomoci
  Reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00122

  Od 18. 11. 2013 společnost MEROSYSTEM s.r.o. zahajuje rekvalifikační kurzy pro zdravotně postižené osoby. Rekvalifikační kurzy jsou zaměřeny na Mzdové účetnictví, Personalistiku a Tvorbu webových stránek. Jednotliví účastníci projektu si mohli zvolit, který rekvalifikační kurz chtějí absolvovat, tak aby jim kurz přinesl užitek. Po úspěšném ukončení rekvalifikačních kurzů obdrží účastník certifikát, o absolvování kurzu akreditovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

 • 22. 11. 2013Ukončení měkkých dovedností v projektu Podpora zdravotně postižených osob s využitím inovativního modelu pomoci
  Reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00122

  Ke dni 15. 11. 2013 byly ukončeny kurzy měkkých dovedností. Jednotliví účastníci měli nárok na 4 kurzy z 16 nabízených. Mezi nejčastěji absolvované kurzy měkkých dovedností patřilo: vyjednávání, prezentace, asertivita, komunikační dovednosti, osobní prezentační dovednosti a překonávání stresu. Všichni účastníci byli s lektorem i s průběhem kurzu spokojeni. Kurzy měkkých dovedností byly realizovány v hotelu Maria a K-TRIU v Ostravě a v Městském kulturním domě v Bílovci.

 • 11. 10. 2013Podpora zdravotně postižených osob s využitím inovativního modelu pomoci
  Reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00122

  Dne 4. 10. 2013 se uskutečnila konference k projektu se zahraničním partnerem z Velké Británie. Účastníky konference byli nejen pracovníci z úřadu práce, ale také lidé, kteří denně se zdravotně postiženými osobami jednají. Všichni účastníci získali užitečné informace a rady, jak podporovat zdravotně postižené při jejich návratu na trh práce. Zahraniční partner jim názorně předvedl, pomocí realizačního týmu, jak se zdravotně postiženými jednat a jak se k nim chovat. Zároveň jim nabídl, aby si tuto situaci vyzkoušeli sami. Předmětem konference bylo především znázornit, jak komunikovat a přistupovat ke zdravotně postiženým osobám, jak je správně motivovat k začlenění se na trh práce. Účastníci konference si s sebou odnesli nejen rady, ale také pozitivnější přístup ke spolupráci se zdravotně postiženými osobami.

 • 10. 10. 2013Podpora zdravotně postižených osob s využitím inovativního modelu pomoci
  Reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00122

  Ve dnech 1. – 3. 10. 2013 se uskutečnil meeting realizačního týmu projektu se zahraničním partnerem Davidem Imberem. Cílem meetingu bylo shrnout důležité aspekty komunikace se zdravotně postiženými osobami a zkontrolovat správnost uplatňování modelu. Realizační tým zkoušel různé situace, ke kterým může dojít při spolupráci se zdravotně postiženými osobami. Partner z Velké Británie také prověřil způsoby komunikace s cílovou skupinou a poskytl expertům rady a příklady dobré praxe využívané ve Velké Británii.

 • 5. 9. 2013Ukončení projektu Podporujeme vstup zdravotně znevýhodněných na trh práce v Moravskoslezském kraji
  Reg. č. CZ.1.04/2.1.01/74.00058

  K 31. 8. 2013 byl ukončen projekt „Podporujeme zdravotně znevýhodněné, reg. č. CZ.1.04/2.1.01/74.00058. Cílem tohoto projektu bylo zvýšit zaměstnanost 40 nezaměstnaných zdravotně postižených osob z Moravskoslezského kraje, prostřednictvím kurzů měkkých dovedností a rekvalifikačních kurzů. Ty byly zaměřeny na rozvoj IT dovedností, a to Obsluhu osobního počítače, Tvorbu webových stránek a Mzdové účetnictví. Těchto rekvalifikací se celkově zúčastnilo 30 účastníků, z nichž 28 ukončilo kurz úspěšně. Cílem projektu bylo také zaměstnat minimálně 11 účastníků na 8 nových pracovních míst. Pět účastníků získalo zaměstnání na plný úvazek a šest na poloviční. Účastníkům přejeme mnoho úspěchů, a to nejen pracovních.

 • 2. 9. 2013Pozvánka na konferenci k projektu Podpora zdravotně postižených osob s využitím inovativního modelu pomoci
  Reg. č. CZ.1.04/5.1.01/77.00122

  Společnost MEROSYSTEM s.r.o. si Vás dovoluje pozvat dne 4. 10. 2013 od 9:00 hodin na konferenci k podpoře zdravotně postižených osob a jejich plánů pracovní rehabilitace. Na konferenci budou představeny cíle a výsledky projektu podporujícího návrat zdravotně postižených osob na trh práce. Vystoupí zde také zahraniční partner David Imber, který Vás seznámí se způsoby podpory zdravotně postižených osob uplatňovaných ve Velké Británii. Pro přihlášení na konferenci nebo pro více informací kontaktujte realizátora na e-mailové adrese: eu_project@merosystem.cz.

 • 31. 7. 2013Rozšiřování nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky ve stravovacích a ubytovacích službách v Olomouckém kraji
  Reg. č. CZ.1.07/3.2.05/03.0002

  Ke dni 31. 7. 2013 bude ukončen projekt „Rozšiřování nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky ve stravovacích a ubytovacích službách v Olomouckém kraji“, jehož cílem bylo prohloubení a rozšíření nabídky dalšího vzdělávání v Olomouckém kraji zvýšení kvality a rozsahu této nabídky pro účastníky dalšího vzdělávání působící na trhu ubytovacích a stravovacích služeb. V rámci projektu bylo vytvořeno, pilotně ověřeno a finalizováno 8 vzdělávacích kurzů, každý jednotlivě v prezenční i e-learningové podobě pro 3 skupiny:
  • Provozní/ manažeři
   • ZP - specifika ubytování,
   • Děti - specifika ubytování,
   • Využití ICT pro propagaci a komunikaci v hotelích,
   • Filozofie LOHAS - inovace ve stravovacích a ubytovacích službách,
   • Ubytování šetrně k životnímu prostředí,
  • Kuchaře/ kuchařky
   • ZP - specifika stravování,
   • Děti - specifika stravování,
  • Pokojské
   • Ubytování šetřné k životnímu prostředí.
  Finální verze e-learningových modulů je dostupná přes webové stránky www.merosystem.cz. Odkaz zde: http://merosystem.cz/elearning/

 • 10.9.2013Podpora zdravotně postižených osob s využitím inovativního modelu pomoci,
  Reg. č.: CZ 1.04/5.1.01/77.00122

  Od měsíce února probíhá intenzivní komunikace mezi účastníky projektu a experty. Komunikace je zaměřena na tvorbu individuálních plánů pracovní rehabilitace a jejich průběžnou aktualizaci. Plán pracovní rehabilitace neboli Analýza klienta funguje jako dotazník, prostřednictvím kterého lze zjistit zdravotní stav klienta, jeho zdravotní omezení, každodenní záležitosti, cíle, překážky, které brání k dosažení stanoveného cíle, přehled dosaženého vzdělání, přehled pracovních zkušeností, motivace klienta, zájmy a záliby. Komunikace je také zaměřena na výběr vhodného kurzu měkkých dovedností. Kurzy jsou zaměřeny na rozvoj dovedností jednotlivých účastníků projektu a jsou zaměřeny především na: osobní prezentační dovedností, překonávání stresu, komunikační dovednosti, vyjednávání, telefonování, sebereflexi a asertivitu. Experti vycházejí z osobnostních a charakterových vlastností každého účastníka. Společně vybírají vhodné kurzy měkkých dovedností, tak aby jedinec z cílové skupiny absolvoval nejvhodnější kurz. Po ukončení kurzu měkkých dovedností bude jedinec sebevědomější v prezentaci sám sebe, jistější při pracovních pohovorech, bude umět napsat zajímavý a motivační životopis, zlepší se jeho komunikační dovednosti.

 • 3.9.2013Podpora zdravotně postižených osob s využitím inovativního modelu pomoci,
  Reg. č. CZ 1.04/5.1.01/77.00122

  Od měsíce června realizujeme motivační kurzy, které jsou zaměřené na rozvoj měkkých dovedností jednotlivých účastníků projektu. Měkké dovednosti lze charakterizovat, jako kompetence v oblasti chování, mají vztah k sociální / emoční inteligenci a jsou důležitou součástí odborné způsobilosti. Cílem těchto kurzů je pomoci zdravotně postiženým osobám k jejich sebevědomějšímu vystupování při pohovorech, překonávání stresu a efektivnějšímu vstupu na trh práce. V průběhu měsíce června byly realizovány první kurzy měkkých dovedností. Účastníci projektu měli na výběr čtyři kurzy z 16. Cílová skupina zdravotně postižených osob měla velký zájem o kurzy měkkých dovedností v oblasti: osobní prezentační dovednosti, vyjednávání, komunikační dovednosti, překonávání stresu a asertivita. V průběhu měsíce září budou realizovány další kurzy měkkých dovedností.

 • 17.4.2013Vstupte – podpora vstupu ZP osob na trh práce v Moravskoslezském kraji,
  Reg. č.: CZ.1.04/2.1.01/91.00039

  K 1. 4. 2013 byl společností Merosystem s. r. o. zahájen 19-ti měsíční projekt podporující cílovou skupinu osob, kterým je věnována zvýšená péče při zprostředkování zaměstnání – zdravotně postižení uchazeči o zaměstnání z Moravskoslezského kraje. (Více zde).

 • 9.4.2013Podporujeme vstup zdravotně znevýhodněných na trh práce v Moravskoslezském kraji, reg. č. CZ.1.04/2.1.01/74.00058

  Rádi bychom Vás informovali o blížícím se konci projektu a zhodnotili jeho přínosy. Projekt se zaměřil na podporu zdravotně znevýhodněných osob na trhu práce v Moravskoslezském kraji. Pro skupinu 40 osob byly realizovány motivačně vzdělávací pobyty, kde účastníci získali povědomí o možnostech a úskalích pracovního uplatnění pro handicapované, naučili se aktivně vyhledávat práci a odpovídat na nabídky zaměstnání. Pro vybraných 30 účastníků byly dále v rámci projektu realizovány rekvalifikační kurzy v oblastech: Tvorba www stránek, Obsluha PC a Mzdové účetnictví. Hlavní prioritou projektu bylo nalézt uplatnění pro alespoň 11 účastníků za pomoci mzdových příspěvků a podpořit celou cílovou skupinu při vstupu na trh práce. Tento cíl se nám podařilo zcela splnit. Účastníci projektu se díky absolvovaným aktivitám dokáží na pracovním trhu lépe orientovat a pružně reagovat na nabídky zaměstnání. Své nově nabyté schopnosti a znalosti dokáží nyní lépe prezentovat a pro zaměstnavatele se tak stali atraktivnějšími.

 • 12.3.2013Podporujeme vstup zdravotně znevýhodněných na trh práce v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/2.1.01/74.00058

  Během měsíce února a března se konal Workshop pro zaměstnavatele zdravotně znevýhodněných osob. Díky, pozitivním ohlasům jsme se rozhodli ve dnech 2. 4. a 4. 4. 2013 uskutečnit další Workshopy určené pro potenciální zaměstnavatele zdravotně postižených osob. Jejich účelem bude získání informací o projektu a seznámení se s rekvalifikovanou cílovou skupinou. Workshopy jsou dále zaměřeny na zlepšení komunikace mezi zaměstnavateli a zdravotně znevýhodněnými osobami a na podporu cílové skupiny v návratu zpět do pracovního procesu. Pro více informací pište na e-mail: project@merosystem.cz

 • 20.2.2013Rozšiřování nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky ve stravovacích a ubytovacích službách v Olomouckém kraji, Reg. č. CZ.1.07/3.2.05/03.0002

  Od března 2013 bude probíhat pilotní běh prezenčních a e-learningových kurzů pro manažery/provozní, kuchaře/kuchařky a pokojské. Pro více informací klikněte zde.

 • 4.2.2013Podporujeme vstup zdravotně znevýhodněných na trh práce v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/2.1.01/74.00058

  Dne 14. 2. 2013 proběhne slavnostní předávání certifikátů cílové skupině zdravotně znevýhodněných osob, která absolvovala rekvalifikační kurzy Tvorba www stránek, Obsluha PC, Mzdové účetnictví. Kurzy probíhaly od druhé poloviny měsíce listopadu 2012 až do konce měsíce ledna 2013. Účastníci hodnotili rekvalifikační kurzy velmi pozitivně. Byli spokojeni nejen se samotným průběhem kurzu, ale také s lektory, kteří se jim plně věnovali. Většina z nich je přesvědčena, že, díky rekvalifikačnímu kurzu nalezne lepší uplatnění na trhu práce v Moravskoslezském kraji. Celkem se rekvalifikačních kurzů zúčastnilo 30 zdravotně postižených osob a 28 z nich jej úspěšně absolvovalo.

 • 23.1.2013Podporujeme vstup zdravotně znevýhodněných na trh práce v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/2.1.01/74.00058

  Dne 27. 2. a 27. 3. 2013 se uskuteční Workshop určený pro zaměstnavatele zdravotně znevýhodněných osob. Cílem workshopů je informovat zaměstnavatele v Moravskoslezském kraji o možnosti zapojit se do projektu a čerpat mzdové příspěvky při zaměstnávání některého z účastníků z projektu. Zaměstnavatelé se zde také setkají s cílovou skupinou zdravotně znevýhodněných, a budou moci diskutovat o možnostech a podmínkách jejich přijetí do zaměstnání. Účastníci získají řadu důležitých a potřebných informací nejen ke vzájemné spolupráci, ale také k začlenění se na trhu práce. Přihlásit se můžete prostřednictvím e-mailu: project@merosystem.cz

 • 28.11.2012Projektový meeting HANDLE ECVET v Praze:

  Začátkem listopadu se v Praze uskutečnil třetí mítink projektu partnerství Leonardo da Vinci "HANDLE ECVET". Během tří pracovních dnů bylo analyzováno několik případů, zabývajících se nejlepším využitím systému ECVET v oblasti zdravotnictví a sociální péče, společně s workshopem zaměřeným na silné a slabé stránky zúčastněných institucí, které se zabývají implementací kreditového systému ECVET. Pro tento workshop každý z partnerů předem dodal detailní popis současné situace v jeho zemi. Během mítinku byly také prezentovány, diskutovány a testovány metody pro popis a porovnání výsledků učení, které byly vyvinuty v rámci projektu přenosu inovace "PROPER CHANCE". Závěrečný mítink bude organizován společností AFBB v Drážďanech v červenci roku 2013. Budeme rádi, pokud se tohoto mítinku zúčastní hlavní regionální představitelé oblasti zdravotnictví a sociální péče. Při této příležitosti budou také prezentovány učební výsledky naší společné práce s partnery z osmi evropských zemí.

 • 8.11.2012Udělení akreditace na kurz vycházející z mezinárodního projektu TRAVORS:

  Společnosti Merosystem se podařilo získat akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy programu Personalista/personalistka se zaměřením na pracovní poradenství a pomoc handicapovaným lidem. Získáním této akreditace nám bylo umožněno po následující 3 roky vést kurzy, které budou vycházet z projektu TRAVORS2, čímž se nám podařilo dosáhnout jeho udržitelnosti. Více se o projektu můžete dočíst na našich stránkách nebo na www.travors-2.eu. Školitelem v těchto kurzech bude paní Karin Klusová, která velmi úspěšně vedla i pilotní školení v průběhu projektu.

 • 5.11.2012Podporujeme vstup zdravotně znevýhodněných na trh práce v Moravskoslezském kraji reg. č. CZ.1.04/2.1.01/74.00058

  Rádi bychom Vás informovali, o možnosti účastnit se rekvalifikačních kurzů určených pro zdravotně znevýhodněné osoby z Moravskoslezského kraje. Kurzy jsou financovány z fondů Evropské Unie a státního rozpočtu ČR a jsou tedy pro všechny účastníky zcela zdarma. Výuka se zaměří na zvládnutí obsluhy PC, tvorbu webových stránek a na mzdové účetnictví. Každý účastník absolvuje jeden z uvedených kurzů, na základě doporučení z bilanční diagnostiky. Jednotlivé kurzy budou probíhat v Ostravě, a to od druhé poloviny měsíce listopadu. Předpokládané ukončení rekvalifikačních kurzů je na konci měsíce ledna 2013. Po úspěšném absolvování obdrží každý z účastníků certifikát. Pro více informací pište na e-mail: project@merosystem.cz

 • 22.10.2012Podpora ZP osob s využitím inovativního modelu pomoci
  Reg. č.: CZ.1.04/5.1.01/77.00122

  Ve dnech 8. – 12. 10. 2012 se ve městě Exeter v UK uskutečnil druhý seminář k projektu Podpora ZP osob s využitím inovativního modelu pomoci, kterého se účastnilo 5 expertů ze společnosti Merosystem. Zahraniční partneři vzdělávali experty ze společnosti Merosystem v modelu pracovní rehabilitace ZP osob, představili příklady dobré praxe i jednotlivé kroky modelu.

 • 24.9.2012Ukončení projektu TRAVORS2:

  Rádi bychom vás informovali, že se mezinárodní projekt TRAVORS2 blíží ke zdárnému konci. Projekt je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Programu celoživotního učení Leonardo da Vinci a je do něj zapojeno celkem sedm organizací z Velké Británie, Litvy, Slovinska, Turecka a České republiky. Cílem projektu TRAVORS 2 byla snaha pomoct osobám se zdravotním postižením zvýšit jejich šance na získání zaměstnání. Za cíl si kladl navrhnout nový přístup k odbornému vzdělávání pracovních poradců, aplikovatelný ve všech partnerských zemích. Na základě britského vzoru byly navrženy školící kurzy pro cílovou skupinu projektu, kterou jsou osobní poradci pro zaměstnání, kariéroví poradci a soukromé a neziskové organizace usilující o uplatnění zdravotně postižených osob na trhu práce. V rámci projektu bylo ve všech partnerských zemích zorganizováno pilotní testování. V České republice proběhlo ve dnech 24.-26. února a 9.-11. března 2012 v Ostravě. Semináře byly vedeny Ing. Karin Klusovou, z asociace Handi jobs o. s. a zaměřovaly se na profesionální dovednosti, jakými jsou třeba obecné zásady komunikace, na znalosti etiky a dané legislativy, ale i na praktické kroky, které mají klientům pomoci naleznout vhodnou pracovní pozici, což si poradci mohli vyzkoušet při cvičeních zaměřených na konkrétní životní situace. Projekt bude ukončen k 30. září letošního roku. Vzhledem k úspěšnosti pilotního školení bychom chtěli výstupy projektu dále rozšiřovat prostřednictvím akreditovaného kurzu, o jehož konání vás budeme informovat.

 • 30.8.2012Komplexní podpora pro vstup na trh práce uchazečů a zájemců o zaměstnání v Moravskoslezském kraji Komplexnost podpory poskytované účastníkům projektu spočívala v realizaci motivačních aktivit, absolvování bilanční diagnostiky a rekvalifikačních kurzů Mzdové účetnictví, Administrativní pracovník a Obsluha osobního počítače. Na tyto rekvalifikační kurzy navázaly specializační kurzy, které rozšířily kvalifikaci účastníků o znalosti anglického jazyka ve specializacích AJ pro účetní, AJ pro administrativní pracovníky a o dovednosti v oblasti internetové aplikace ve specializačním kurzu Tvorba a správa e-shopu. Komplexitu celkové pomoci účastníkům projektu doplňuje pracovní poradenství poskytované během i po absolvování kurzů a zprostředkování pracovního místa, které získalo 26 absolventů.

 • 6.8.2012Podpora ZP osob s využitím inovativního modelu pomoci
  Reg. č.: CZ.1.04/5.1.01/77.00122
  Ve dnech 30. 7. – 3. 8. 2012 se v Ostravě uskutečnil první seminář s účastí zahraničních partnerů k projektu Podpora ZP osob s využitím inovativního modelu pomoci. Experti společnosti Merosystem byli seznámeni s modelem pracovní rehabilitace ZP osob zahraničního partnera Vocational Rehabilitation Consultants Ltd a Rehabilitation Network Limited z Velké Británie. Naši zaměstnanci si rozvíjeli klíčové kompetence potřebné k realizaci UK modelu pracovní rehabilitace pod vedením Jenny Chapman a Davida Imbera. Vocational Rehabilitation Consultants Ltd, kterou zastupuje David Imber, je organizací nabízející profesionální trénink pro pracovníky, kteří poskytují podporu ZP při jejich vstupu na trh práce. Dalším partnerem je Rehabilitation Network Limited, kterou zastupuje Jenny Chapman, a zabývá se poradenstvím a komplexní podporu nezaměstnaným ZP osob.

 • 29.6. 2012Komplexní podpora pro vstup na trh práce uchazečů a zájemců o zaměstnání v Moravskoslezském kraji O tom, že rekvalifikace a další vzdělávání mají smysl, svědčí fakt, že se 26 úspěšným absolventům projektu podařilo zprostředkovat pracovní místo v celkem 16 firmách ze MSK. Expert na pracovní poradenství sleduje úspěšnost absolventů na nových pracovních místech a poskytuje jim potřebné poradenství.

 • 31.5.2012K dnešnímu dni bude ukončen projekt Rozšiřování nabídky dalšího vzdělávání personalistů, mistrů, podnikových lektorů a manažerů v logistice ve firmách v Moravskoslezském kraji" reg. č. CZ.1.07/3.2.07/02.0034. Celkem 80 osob s bydlištěm/zaměstnáním v MSK se vzdělávalo ve dvou bězích prezenčních kurzů a 40 osob se účastnilo pilotního ověření elektronických opor. Projekt byl slavnostně ukončen na konferenci, která se konala dne 24. 5. 2012 v Ostravě-Hrabůvce v prostorách co-workingového centra Viva.

 • 30.5.2012Projektový meeting HANDLE - ECVET v Itálii:

  V termínu 9. – 11. května proběhlo druhé projektové setkání partnerů projektu HANDLE - ECVET v italské Brescii. Dva z pracovních dní byly věnovány specifikaci obsahu memoranda o porozumění, na jehož základě by měla být založena vzájemná spolupráce v rámci projektu a zbývající půlden návštěvě hostitelské instituce TENDA v Montichiari. V rámci partnerství HANDLE – ECVET je memorandum o porozumění klíčovým dokumentem. Jedná se o rámcový dokument mezi dvěma a více subjekty, na jehož základě by byly uznávány kredity ECVET z mobilit v rámci zúčastněných institucí. Každé memorandum je poté doplněno konkrétní studijní smlouvou specifikující oblast studia, resp. praxe. Jinými slovy, vyšle-li jedna instituce studenta do jiné země, což zprostředkuje druhá partnerská instituce, je tomuto studentovi zajištěno, že mu bude umožněno získat požadovanou kvalifikaci, která bude následně uznána jeho alma mater. Cílem podpisu memoranda o porozumění v rámci projektu HANDLE - ECVET je podpora mezinárodní mobility studentů a zaměstnanců ve zdravotnictví a sociální sféře. Vzhledem ke stárnutí evropské populace bude zapotřebí do budoucna zvýšit mobilitu těchto pracovníků, aby byli schopni pokrýt poptávku na pracovním trhu. Uzavření memorand o porozumění v rámci partnerství HANDLE – ECVET má být prvním krokem na cestě k tomuto cíli.

 • 30.4.2012Komplexní podpora pro vstup na trh práce uchazečů a zájemců o zaměstnání v Moravskoslezském kraji K 30. 4. 2011 bylo díky kurzům, pracovnímu poradenství a spolupráci experta na pracovní poradenství a externí personální agentury zaměstnáno celkem 25 absolventů rekvalifikačních kurzů. Přejeme mnoho nejen pracovních úspěchů.

 • 28.2.2012Komplexní podpora pro vstup na trh práce uchazečů a zájemců o zaměstnání v Moravskoslezském kraji V měsíci leden se uskutečnily 2 workshopy, na kterých byli účastníci projektu seznámeni s aktuální situací na trhu práce v MSK. Účastníci byli informováni o možnostech zaměstnávání , jak napsat životopis, motivační dopis, či jak se připravit na přijímací pohovor.

 • 23.2.2012TRAVORS2 Pilotní školící kurzy:

  Ve dnech 24.-26. února a 9.-11. března 2012 proběhne v hotelu Puls v Ostravě-Vítkovicích pilotní školení projektu TRAVORS2. Hlavním cílem projektu je navrhnout nový přístup k odbornému vzdělávání sociálních pracovníků a pracovních poradců pro OZP tak, aby napomohly ke snadnější integraci těchto osob na pracovní trh, který bude aplikovatelný v partnerských zemích. V uvedených termínech, tedy celkově v šesti dnech, proběhne v Ostravě školící kurz pro tuto cílovou skupinu. Spolu s ostatními partnery je naším cílem vytvoření a další budování celoevropského systému a zejména získání způsobilosti k akreditaci navrženého školení.

 • 13.2.2012

  Společnost Merosystem s.r.o. rozšířila svou nabídku vzdělávacích kurzů pro obory personalista, mistr, podnikový lektor a manažer v logistice. Tyto kurzy, které vznily v rámci projektu OP VK Rozšiřování dalšího vzdělávání personalistů, mistrů, podnikových lektorů a manažerů v logistice ve firmách v Moravskoslezském kraji, je možné absolvovat jednak v e-learningové podobě na stránkách http://logistika-elearning.cz/ nebo v případě zájmu také prezenčně s našimi lektory. Cena těchto kurzů bude závislá na vaší poptávce a míře individuality. V případě zájmu nás kontaktujte.

 • 2.1.2012Komplexní podpora pro vstup na trh práce uchazečů a zájemců o zaměstnání v Moravskoslezském kraji Dne 21.11.2011 byl oficiálně ukončen specializační kurz Angličtina pro administrativního pracovníka, na kterém byly úspěšným absolventům předány certifikáty. Dne 23. 11.2011 byly oficiálně ukončeny specializační kurzy Angličtina pro účetní a Tvorba a správa e-shopů. Všem úspěšným absolventům gratulujeme a děkujeme za účast.
  Dne 8.11.2011 se konal workshop, v rámci něhož měli účastníci kurzů možnost blíže se seznámit s trhem práce, navázat důležité kontakty pro své budoucí zaměstnání a bylo jim poskytnuto pracovní poradenství.

 • 30.11.2011Komplexní podpora pro vstup na trh práce uchazečů a zájemců o zaměstnání v Moravskoslezském kraji Dne 17.10.2011 byl oficiálně ukončen rekvalifikační kurz Administrativní pracovník. V návaznosti na tento rekvalifikační kurz je pořádán specializační kurz Angličtina pro administrativní pracovníky, který byl zahájen dne 24.10.2011. Taktéž 24.10.2011 byly oficiálně ukončeny rekvalifikační kurzy Obsluha osobního počítače a Mzdové účetnictví na něž 31.10.2011 navázaly specializační kurzy Angličtina pro účetní, Tvorba a správa e-shopu. Pro účastníky projektu je nadále zajišťováno hlídání dětí a občerstvení.

 • 30.9.2011Komplexní podpora pro vstup na trh práce uchazečů a zájemců o zaměstnání v Moravskoslezském kraji Reg. č. CZ.1.04/2.1.01/63.00040
  Dne 5. 9. 2011 byly zahájeny rekvalifikační kurzy - Administrativní pracovník, Obsluha osobního počítače a Mzdové účetnictví. Celkem se jich účastní 54 účastníků. Rekvalifikační kurzy jsou realizovány v Ostravě – Zábřehu. V průběhu rekvalifikací je zajištěno hlídání dětí a stravné. Prvního dne rekvalifikací se účastnil také zástupce ÚP v Ostravě, který s uchazeči uzavřel dohody.

 • 29.8.2011Komplexní podpora pro vstup na trh práce uchazečů a zájemců o zaměstnání v Moravskoslezském kraji Reg. č. CZ.1.04/2.1.01/63.00040
  V měsíci srpnu proběhl nábor cílové skupiny do projektu Komplexní podpora pro vstup na trh práce uchazečů a zájemců o zaměstnání v Moravskoslezském kraji. Celkem 80 osob prošlo testy bilanční diagnostiky, které byly realizovány v šesti termínech. Účastníci projektu se ve dnech 5.8., 8.8.,12.8.,15.8.,16.8.,19.8.,22.8. a 23.8. zúčastnili testů bilanční diagnostiky - osobnostního a výkonového testování.
  Z výsledků bilanční diagnostiky byly vytvořeny kariérové listy účastníků, které byly účastníkovi předány na osobní konzultaci.

 • 20.7.2011V červenci 2011 bude ukončen mezinárodní evropský projekt GEPP

  (Gruntvig Economic Participation Platform) spolufinancovaný Evropskou unií, Program celoživotního učení. Projekt byl zaměřen na cílovou skupinu osob nějakým způsobem znevýhodněných na trhu práce (zdravotně postižení, migranti apod). Další informace o projektu a jeho výstupech naleznete na webové stránce www.gepp-project.eu

 • 24.5.2011V březnu 2011 byl schválen regionální projekt „Komplexní podpora pro vstup na trh práce uchazečů a zájemců o zaměstnání v Moravskoslezském kraji“ (reg. č. CZ.1.04/2.1.01/63.00040).

  Projekt je realizován v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost , financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Kontaktujte nás
MEROSYSTEM, s.r.o.

Tyršova 1840/10
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

info@merosystem.cz